BUSS: Torsdag morgon blei partane einige, og busstreiken er no over. (Arkivfoto)

Busstreiken er over

Dei fyrste bussane vil vera i gang frå klokka 12.

Klokka 07.00 torsdag morgon kom partane til semje i lønsforhandlingane, og busstreiken blir dermed avslutta. Det melder Yrkestrafikkforbundet i pressemelding.

– Dei fyrste bussane vil vera i gang frå klokka 12, men befolkninga må rekna med at det vil vera driftsforstyrringar ut over heile dagen, skriv Yrkestrafikkforbundet.

Forbundet har forhandla seg fram til generelle tillegg på til saman 5,50 kroner, og 1 krone som fagbrevtillegg.

– Me har meir enn dobla det opphavelege tilbodet frå arbeidsgjevar, seier Jim Klungnes, forbundsleiar i Yrkestrafikkforbundet.

Det blir i pressemeldinga opplyst at eit fleirtal av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjeret, og at dette blir endeleg godkjend dersom forslaget får fleirtal blant den samla medlemsmassen i dei fire organisasjonane som har vore ved forhandslingsbordet.

Busstreiken har pågått i 10 dagar, og sidan laurdag har så å seia alle bussar i Vestland fylke stått stille.