SKULE I SORG: Uggdal skule flaggar på halv stong i dag. (Foto: Ole Skaten)

– Dette er djupt tragisk

– Dette er noko av det tristaste som kan skje, når ein mister unge born på denne måten, seier ordførar Kåre Martin Kleppe. Han stadfestar at guten som omkom er elev ved Uggdal skule.

Ordførar Kåre Martin Kleppe stadfestar at guten som omkom ved Kyrkjevatnet i går var elev ved første klasse på Uggdal skule.

Lærarar ved Uggdal skule har før skulestart i dag vore samla med kommunen sitt kriseteam for livskriser, helsepersonell og psykolog og andre for å snakka om korleis dei skal handtera den tragiske hendinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Både elevar, tilsette og andre som er nært på får no oppfølging gjennom livskrisegruppa.

– Fokus no er å følgja opp dei næraste, elevar ved skulen, dei som jobbar der, og andre personar som er nært på. Planen er å gjennomføra skuledagen, sjølv om det vert ein heilt annleis siste skuledag enn det som var tenkt. Dette er rett og slett berre trist og djupt tragisk, og noko som alle i lokalsamfunnet kjenner på, seier Kleppe.

I løpet av dagen blir det sendt ut informasjon til foreldre som har elevar ved Uggdal skule.