Du må framleis stilla klokka

Natt til søndag skal klokka stillast éin time tilbake frå sommartid til normaltid. Det betyr at morgonane blir litt lysare i tida som kjem, medan det blir mørkare litt tidlegare om kveldane.

Allereie for to år sidan var det lagt fram forslag i EU-kommisjonen om å avvikla ordninga med å stilla klokka til sommartid. EU-parlamentet stemte våren 2019 for forslaget, men næringsminister Iselin Nybø forklarar i ei pressemelding at Rådet for den europeiske union framleis ikkje har gjort eit vedtak i saka. Dermed er det framleis usikkert om sommartidsordninga blir avvikla eller ei.

Dersom EU vedtar å avvikla ordninga, vil Norge også måtta vurdera kva ein vil gjera vidare.

– Det er mange som meiner mykje om å stilla klokka. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til kvart EU-land å bestemma om dei ynskjer å bruka sommartid eller vintertid som si normaltid. Norge må også ta stilling til kva me ynskjer å gjera, i så tilfelle, seier Nybø i pressemeldinga.