OPEN KYRKJE: Uggdal kyrkje var fredag kveld open for alle. - Mange kjende at det var fint å koma bort til dei næraste å helsa på og gje dei ein klem, seier prost Svein Arne Theodorsen (biletet).

Ei viktig stund for mange

– Mi oppleving er at dette var ei viktig stund for mange av dei som kom, seier prost Svein Arne Theodorsen om open kyrkje i Uggdal fredag kveld.

Rundt 100 personar deltok på open kyrkje, i høve den tragiske dødsulukka ved Kyrkjevatnet torsdag.

Til stades i kyrkja var kriseteamet i Tysnes kommune og prost Svein Arne Theodorsen. Dei næraste og dei næraste sine familiar deltok og.

Folk frå Tysnes Brann og Redning kom i sine uniformar og tok del i samlinga. Ordføraren var og til stades.

– Det at me kunne vera saman var viktig. Mange kjende at det var fint å koma bort til dei næraste å helsa på og gje dei ein klem. Dette var eit ope rom for å visa merksemd mot dei som er råka av denne krisa, seier Theodorsen.

Fleire born var og til stades.

– Alle som kjende guten er lei seg no. Fleire teikna og leika og tende lys, og såg på bilete av guten. Det å kunna vera der var fint for mange, seier prosten.

Artikkelen held fram under annonsen.

BLOMAR OG LYS: Mange har lagt ned blomar og lys på staden der guten omkom ved Kyrkjevatnet.