Sjå opptaket frå kommunestyremøtet her

Tysdag ettermiddag var kommunestyret i Tysnes samla til sitt fyrste møte i 2021. Du kan sjå opptaket frå rådhuset i videoruta øvst i saka.

Møtet starta 16.30 tysdag ettermiddag, og varte i ein dryg time.

Desse sakene stod på programmet:

– Referat, skriv og meldingar

– Endring i barnehagevedtektene - 2021

– Statleg sikring av kommunale friluftsområde

– Turveg - Kyrkjevatnet

– Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

– Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA - Haugesund region - reviderte vedtekter

– Eigedomsskattevedtak 2021

– Val av valstyre - stortings- og sametingsvalet 2021

Artikkelen held fram under annonsen.

– Fritak frå politiske verv

– Ymse