FORBOD: Frå laurdag trer forbod om alkoholservering etter midnatt i kraft. (Illustrasjonsfoto)

Forbod mot alkoholservering etter midnatt

Frå imorgon, laurdag, blir det over heile Norge forbode å servera alkohol etter midnatt.

Det varsla helseminister Bent Høie på regjeringa si pressekonferanse i ettermiddag.

Skjenkeinnstramminga er éi av regjeringa sine nye innstrammingar. Det vil bli gjort ei ny vurdering den første veka i september.

Helseministeren fryktar fleire heimefester når det no blir innført forbod mot alkoholservering etter midnatt. Han minna difor om at ein ikkje skal vera meir enn 20 personar, og at ein framleis skal halda éin meter avstand.

Munnbind kan bli tilrådd

Den noverande smittesituasjonen gjer det ikkje mogeleg å opna meir av samfunnet, slik det opphavleg var planlagd.

– Det kan komma ei anbefaling om å bruka munnbind på kollektivtransport i rushtida. Grunnen til at rådet ikkje kjem i dag, er at det krevjar førebuingar, opplyste Høie.

Innan den 14. august kjem Folkehelseinstituttet med meir informasjon og råd om bruk av munnbind på kollektivtransport.

– Unngå unødvendige reiser

Blant regjeringa sine innstrammingar er vidareføringa av grensa på inntil 200 personar på arrangement. Opning for arrangement inntil 500 personar blir førebels utsett fram til 1. september.

Breiddeidretten opnar ikkje for kampar og arrangement frå 1. september, og kravet om å halda éin meter avstand i kinosalar og konferansesalar held fram.

– Me tilrår heller ikkje nordmenn å reisa til verken grøne eller raude land. Unngå unødvendige reiser, sa Høie.

For å unngå import av smitte blir det ikkje opna for reise til eller frå land utanfor EU og EØS utan at ein må i karantene.