LITE TRAFIKK: Tysnes kommune frårår tysnesingar å reisa til Bergen. På ferjeavgangen frå Våge halv tolv torsdag føremiddag var det få bilar på kaien. Foto: Ole Skaten

Frårår tysnesingar å reisa til Bergen - ikkje aktuelt med hytteforbod

Smittesituasjonen i Bergen påverkar Tysnes. Tysnes kommune oppmodar folk om ikkje å reisa til Bergen. Det er ikkje aktuelt med hytteforbod.

– På bakgrunn av den aukande koronasmitten i Bergen, vil kriseleiinga i Tysnes kommune oppmoda alle innbyggjarar om å unngå unødvendige reiser til Bergen i dei neste ti dagane, skriv kommunen i ei pressemelding.

Alle tysnesingar som jobbar i Bergen blir oppmoda om å bruka heimekontor så langt det er mogeleg.

Ordførar Kåre Martin Kleppe stadfestar til avisa at kommunen no oppmodar tysnesingar om ikkje å reisa til Bergen i perioden torsdag 10. september til fredag 18. september. Dette gjeld både jobbreiser og fritidsreiser.

– Enkelte reiser i jobbsamanheng er berre nødvendige å gjera. Fritidsreiser blir normalt rekna som unødvendige reiser. I slike tilfelle bør folk tenkja seg om, seier ordføraren.

Han slår fast at det ikkje er aktuelt å innføra reiseforbod.

– Dette er ei oppmoding om at folk unngår unødvendige reiser. Folk som skal ut og reisa, bør stilla seg spørsmål om reisa er nødvendig, presiserer han.

– Folk som «Tysnes» møtte på ferjekaien stilte spørsmål om ikkje oppmodinga også bør gjelda andre vegen, altså til Tysnes?

– Nei, hytteforbod er ikkje aktuelt. Sist gong, då det var hytteforbod, var det på grunn av kapasiteten i helsevesenet, ikkje eit smitteverntiltak, forklarar han.

Han peikar på at det i dag handlar om å ta omsyn til andre, og viss folk føler seg tryggare på hytta enn å vera i byen, er det greitt. Det same vil ifølgje ordførar gjelda for tysnesingar som har hytte utanfor Tysnes.

Dei som må reisa med kollektivtransport til Bergen blir oppmoda om å bruka munnbind dersom det ikkje er mogeleg å halda ein meters avstand. Ein blir også oppmoda om å unngå plassar der mange folk er samla.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er framleis ikkje registrert tysnesingar som er smitta.

– Eg er glad for at ingen tysnesingar er smitt. Det skuldast at folk på Tysnes har vore flinke til å ta omsyn til kvarandre når ein er ute, seier ordføraren.