IVRIGE JENTER: Maylinn Helvik, Thea Aase Bakkane og Alida Kårstad Fauske bidreg alle til innsamlingsaksjonen. Begge foto: Judith Åshild Løvgren Auestad

Heimelaga armband til inntekt for barnekreft

I 8. klasse på Tysnes skule har nokre jenter tatt initiativ til å laga armband til Kreftforeningen sin innsamlingsaksjon.

– Jentene har tatt oppgåva på strak arm, noko som er veldig kjekt. Me har ein marknadsansvarleg som har promotert sal av armbanda på Facebook, og bestillingane har rent inn, seier Stine Cecilie Johansen, ein av lærarane på arbeidslivsfag.

Arbeidslivsfag er eit av tre fag dei kan velja mellom på ungdomsskulen. Dette er eit praktisk retta fag, der dei lærer å styra si eiga bedrift. 8. klasse, som begynte med faget i haust, trur det å vera med på Kreftforeningen sin innsamlingsaksjon blir ein årleg tradisjon.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det blir kanskje ein variasjon i kva type produkt som blir laga, men me tenker absolutt at dette er eit tiltak me vil fortsetta med ut ungdomsskulen, seier Stine Cecilie.

ULIKE ARMBAND Å VELJA MELLOM: Du kan velja mellom påskriftene «Håp», «Drøm» og «Tro».

Armbanda, med påskriftene «Håp», «Drøm», og «Tro», kan du kjøpa av elevbedrifta «Tysnes-kvalitet».

– Me har ei eiga side på Facebook, der det ligg meir informasjon, i tillegg til ei mailadresse som du kan bestilla til. Viss du vil snakka med elevane sjølv, kan du også komma innom skulen. Uansett oppfordrar me folk til å følgja «Tysnes-kvalitet» på Facebook, fortel ho vidare.

Inntektene dei får inn blir fordelt mellom bedrifta sjølv, og Barnekreftforeningen.

– Jentene held på med mykje bestillingar, og likar det veldig godt. Arbeidslivsfaget har dei tre gongar i veka, og alt som blir produsert då går til innsamlingsaksjonen, avsluttar ho.