OPEN KYRKJE: Kyrkja i Uggdal blir open for alle som kjenner trong for å koma. Foto: Øyvind Bjerkestrand

Held open kyrkje i Uggdal

Det blir open kyrkje i Uggdal fredag kveld i høve den tragiske dødsulukka ved Kyrkjevatnet.

Kriseteamet i Tysnes kommune og prost Svein Arne Theodorsen vil vera til stades i kyrkja. Dei næraste og dei næraste sine familiar vil og delta. Kyrkja blir open frå klokka 18.00.

– Kriseteamet og familien til den omkomne guten er samde om at det kan vera fint å kunna koma saman. Kyrkja vil vera open for alle som kjenner trong for å koma, seier prosten.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det vil bli musikk i kyrkja. Organist André Eide vil spela som ein del av samlinga. Det vil og bli høve til å tenna lys for dei som ynskjer det, ein skikk som ein brukar ved slike samkome.

– Folk vil kunna sitja i kyrkjerommet og lytta til musikken, seier prosten.

Det blir ikkje så mykje program.

– Eg kjem til å seia noko om kvifor me er saman, og be ei bøn. Folk kan bruka kyrkjerommet til å vera stille, og å prata med folk. Det vil bli høve til samtale for dei som ynskjer det, forklarar prosten.

Bilete av guten vil stå sentralt plassert i kyrkja.

Det er ikkje gjort noko avtale om kor lenge kyrkja blir open.

– Det kjem litt an på kva trong folk kjenner på. Eg tenkjer at det vil vera slutt i løpet av eit par timar, seier prosten.