Merka Horso-skjera

Måndag morgon reiste OV «Utvær» frå Bergen til Tysnes. Skipet tilhøyrer Kystverket, og dei sette i gang med arbeid med å merka Horso-skjera.

Undervasskjera ved Horso har lenge vore i fokus, og i fjor ba kommunen om at Kystverket skulle merka skjera. Horso-skjera har opplevd ei rekkje grunnstøytingar frå fritidsbåtar dei siste åra.

I tillegg til merking har kommunen i år innført ei formell fartsavgrensing i området kring Gjerslingane. I forskrifta heiter det at «i det aktuelle området er fem knop høgaste tillatne hastigheit innanfor ein avstand av 150 meter frå land, holmar og skjer som er synlege frå overflata».