FORBOD: Brannsjefen innfører totalforbod mot bruk av open eld i heile kommunen. (Ilustrasjonsfoto)

Innfører bålforbod

I Øygarden har hus brunne ned etter skogbrann – no innfører brannsjefen totalforbod mot open eld i Tysnes kommune.

– Me gjer dette med bakgrunn i vind og tørt vêr, og veldig tørr vegetasjon. I tillegg er ressursane i regionen reduserte på grunn av brannen i Øygarden, fortel brannsjef Torfinn Kongsvik.

Difor har han no vald å innføra totalforbod mot open eld i heile kommunen. Forbodet gjeld inntil ny beskjed blir gitt.

Det siste døgnet har ein skogbrann på Sotra i Øygarden kommune ført til at eitt bustadhus har brunne ned og at fleire hundre personar har blitt evakuerte frå heimane sine.

– Den brannen har fått store konsekvensar, og det er absolutt noko me må unngå på Tysnes, seier Kongsvik.

Han fortel at heile regionen er klare til å bistå ved slike storbrannar. Tysnes brann og redning har sjølv hatt mannskap klare til å reisa til Sotra.

– Me har saman med Vest brann og redning kartlagt kva me kan avstå. Me har hatt nokre mann og ein bil klare til å bistå ved behov. Det er eit godt samarbeid i den forstand at ein kan dela på ressursane og hjelpa naboane sine, avsluttar brannsjefen.