VENTA PÅ POLITIET: Kl. 20.40 hadde ein skada person blitt frakta med luftambulanse til Haukeland. Ambulansen sikra området, medan politiet var på veg. (Foto: Ada Brekke Aadland)

MC-ulukke i Gjersvik

Kl. 20.21 melde Vest politidistrikt om ei MC-ulukke på Hegglandsvegen.

Ifølge Vest politidistrikt har ein motorsykkel enda opp utanfor vegbanen. Berre ein motorsykkel var innblanda i ulukka. Ulukka skjedde i ein sving på Hegglandsvegen, ved Store Gjersvik.

På motorsykkelen var det to personar. Ein person blei behandla på staden, medan ein blei flogen med luftambulanse til Haukeland Universitetssjukehus. Vedkommande hadde ifølgje politiet kutt i ansiktet og fleire brot i armar og bein.

Då «Tysnes» var på staden kl. 20.40 var ambulansen til stades, medan den skada personen då var flogen vekk med luftambulansen.

– Ein motorsykkel har kjørt av vegen og treft ein murkant. Det var to personar på sykkelen, fortel Thorbjørn Olafsen i ambulansen.

– Skadeomfang kan me ikkje seia noko om enno, legg han til.