FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser det ut om du vel fly som framkomstmiddel i vegvesenet sin nye interaktive portal. (Skjermdump)

No kan du fyka over flytebrua

Er du nyfiken på korleis brua over Bjørnafjorden vil bli sjåande ut? Då kan du klikka deg inn på Statens vegvesen sin nye interaktive portal, der det er mogleg å ta seg ein fly- eller båttur ved den planlagde brua. Vel du båt, får du til og med selskap av ei nise.

– Den interaktive portalen gir deg ein guida tur i fjorden. Det er tekst, bilete og lyd, og du blir tatt med inn i ei digital verd som du sjølv navigerer rundt i. I spelet kan du oppsøkja informasjon om brua, forsking og samfunnsnytte, seier prosjektleiar Elin Dalen-Rasmussen i Statens vegvesen.

– Er du opptatt av klima og miljø kan du få informasjon om klimautslepp, naturmiljø, kulturminne, krigsminne, med meir. Er du opptatt av teknikk og byggjemetode er det mykje å lesa og høyra om det også, legg ho til.

Portalen er eit samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Sopra Steria. Konsulentselskapa Aas-Jakobsen, Multiconsult og Cowi har bidratt med bygningsinformasjonsmodellering. Det er fyrste gongen vegvesenet har laga noko slikt, og det blir nok ikkje siste.

– Me ser heilt klare fordelar med å dela prosjekterte data på denne måten framover, seier Dalen-Rasmussen.

Etter kvart er målet å utvikla ein digital tvilling av portalen – ein interaktiv 3D-modell av den faktiske konstruksjonen, med alle tal, data, berekningar, materialar og dimensjonar på plass.