OPEN HALL: Neste veke opnar kommunen idrettshallen for alle som ynskjer å koma saman etter den tragiske drukningsulukka ved Kyrkjevatnet.

Opnar idrettshallen for elevar som treng å koma saman

Siste skuledag før sommarferien fekk elevar ved Uggdal skule den tunge bodskapen om at ein gut i førsteklasse hadde omkome. Onsdag opnar kommunen idrettshallen for alle som ynskjer å koma saman.

Saka er oppdatert måndag 20. juni.

Guten som omkom ved Kyrkjevatnet torsdag ettermiddag gjekk i førsteklasse på Uggdal skule.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fredag 17. juni, siste skuledag før ferien, fekk elevane på skulen informasjon om den tragiske ulukka.

– Sidan det var siste skuledag kan det henda at elevane har behov for å snakka meir om hendinga, eller rett og slett berre treffa kvarandre. Me kjem difor til å arrangera open hall neste veke, for både born og vaksne, der ein og kan møta kristeteamet i kommunen, informerer ordførar Kåre Martin Kleppe.

Dato for open hall vert onsdag 22. juni frå 16:00 -18:30. Det melder Tysnes kommune på sine nettsider måndag ettermiddag.

Ved behov for oppfølging/rettleiing utover det ordinære hjelpeapparatet som til dømes fastlegen, kan enkeltpersonar ta direkte kontakt med kriseteamet. Du finn kontaktinformasjon på kommunen sine nettsider