OPPHEVAR FORBOD: Totalforbodet mot open eld blir no oppheva, men det generelle bålforbodet er framleis gjeldande. (Arkivfoto)

Opphevar totalforbodet mot open eld

Kommunen går tilbake til det generelle bålforbodet.

Fredag gjekk brannsjef i kommunen, Torfinn Kongsvik, ut med totalforbod mot bruk av open eld i heile kommunen. Forbodet kom som eit resultat av tørt terreng og vind, og at beredskapen i regionen var redusert på grunn av brannen på Sotra som krav mykje ressursar.

No opplyser brannsjefen at totalforbodet har blitt oppheva.

– Beredskapen i regionen er attende på eit normalt nivå, og det er kome litt regn, seier Kongsvik.

Dermed går ein på Tysnes tilbake til det generelle bålforbodet, som inneber at det er forbode å tenna opp bål eller grill i nærleiken av skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Brannsjefen minner samtidig om at skogbrannfaren på Tysnes er på gult nivå, og han oppmodar alle til å vera forsiktige ved bruk av open eld.