SPERREBAND: Turvegen inn til dagsturhytta vart i går sperra av.

Politiet med meir informasjon om drukningsulukka

I ei pressemelding frå Vest politidistrikt kl 12.20 i dag, fredag, kom politiet med fleire opplysningar om drukningsulukka. Det var tre born som leika og bada i området då ulukka skjedde.

Politiet fekk torsdag 16. juni ca. kl. 16.50 melding om ei mogleg drukningsulukke ved dagsturhytta ved Kyrkjevatnet på Tysnes.

Tre born i aldersgruppe 6-11 år hadde leika og bada i området. Ein gut på seks år som var i kano fall i vatnet og vart borte. Borna varsla andre om kva som hadde skjedd.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mannskap frå brannvesenet, politiet og helsetenesta var raskt i gang med søk etter guten i og rundt vatnet, mellom anna med dykkarar.

Kl. 17.51 vart guten funnen under vatn av dykkarar. Det vart sett i verk livreddande førstehjelp før guten vart frakta til Haukeland Universitetssjukehus med luftambulanse.

Kl. 20.23 stadfesta Haukeland Universitetssjukehus ovanfor politiet sin operasjonssentral at livet ikkje stod til å redde. Guten var erklært omkomen kl. 2000. Omstenda kring ulukka er ikkje klarlagde og politiet har derfor starta etterforsking.

Politiinspektør Terje Sperrevik ved Kvam, Samnanger og Tysnes politistasjonsdistrikt seier til «Tysnes» at det viktigaste no er å ta hand om og følgja opp dei pårørande.

– Akkurat no er me i ein fase der me saman med kommunen sitt livskrise-team forsøker å ha ein god dialog med dei pårørande. Me jobbar ut frå at dette er ei tragisk ulukke, og prøver å finna svar på kva som har skjedd. Me fekk mykje informasjon i går, og har henta inn informasjon i dag. Me vil ikkje gå ut med for mange detaljar før me har det fulle og heile biletet av kva som har skjedd. No er det viktig å ta hand om og følgja opp dei pårørande, seier Sperrevik.

Politiinspektør Terje Sperrevik ved Kvam, Samnanger og Tysnes politistasjonsdistrikt var tilgjengeleg for spørsmål frå presse fredag.