OVERSKOT: Rekneskapen for 2019 viser eit plussresultat for Bladet Tysnes AS.

Positivt årsresultat for Bladet Tysnes AS

– Eg er veldig godt nøgd med resultatet, seiar styreleiar Elisabeth Anfinsen Seim.

Rekneskap og årsmelding blei samrøystes godkjent i generalforsamlinga i avisselskapet tysdag kveld. Resultatet for 2019 viser eit overskot på 165.811 kroner.

– Resultatet er imponerande av ei lita avis med få tilsette, seier styreleiaren, og legg til:

– Lokalavisa er viktig for lokalsamfunnet. Det har me spesielt fått erfart under koronakrisa.

Elisabeth Anfinsen Seim blei samrøystes attvald som styreleiar på generalforsamlinga. Samrøystes attvalde blei og styremedlemene Rasmus Holm Lunde og Tine Sofie Stensland. Martin Restad blei attvald som vara til styret. Styremedlemene Solfrid J. Bakke og Lars Sorknes stod ikkje på val i år.