Sjå opptaket av kommunestyremøtet her

Tysdag gjekk det siste kommunestyremøtet før sommarferien av stabelen.

Tysdag var det tid for eit nytt kommunestyremøte. Det er det tredje for året, og samtidig det siste før sommaren.

Fleire saker stod på agendaen, mellom anna saka om lokale stadnamn, og om desse konsekvent bør ha o-ending framfor a-ending. I tillegg skulle politikarane vedta å senda framlegget til ny skulebruksplan ut på høyring.

Opptaket av møtet kan du sjå i videovindauget i saka.

Dette var sakene til møtet:

– Referat, skriv og meldingar, inkludert orientering om meirsmak

– Årsmelding 2020

– Rekneskap for Tysnes kommune 2020

– Finansforvaltning - rapport 2021

– Eventuell bruk av O-endingar i offisielle stadnamnformer

– Skulebruksplan for Tysnes - 2021

Artikkelen held fram under annonsen.

– Uttale - Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027

– Forskotering av spelemidlar og momsrefusjon

– Forskrift om fartsgrenser på sjøen

– Revisjon VA-norm for Tysnes kommune

– Søknad om skjenkeløyve til Haaheim Gaard på handelsplassen EH Vaage