Sjå kommunestyremøtet her

Politikarane er samla for siste gong før sommaren.

Det er klart for nytt kommunestyremøte, det siste før sommaren, og møtet kan ein følgja direkte i videovindauget øvst i saka. Streamen startar kring 16.25. Det kan henda ein må oppdatera sida for at avspelinga skal starta.

Dette er sakslista: (Alle sakspapira ligg på heimesidene til kommunen)

– Referat, skriv og meldingar

– Årsmelding 2021

– Rekneskap for Tysnes kommune 2021

– Finansforvaltning - rapport 30. april 2022

Artikkelen held fram under annonsen.

– Økonomirapporterting og budsjettregulering

– Høyring - avvikling av godkjenningsordningar for fritt behandlingsval

– Onarheim barnehage - Ferdigstilling av forprosjekt

– Leve hele livet - plan for Tysnes kommune

– Tilstandsrapport for grunnskulen 2022

– Plan for kriseteam for livskriser i Tysnes kommune 2022

Artikkelen held fram under annonsen.

– ROS-analyse for Tysnes kommune 2022-2025, beredskapsplan

– Innkjøp - strategi for Tysnes kommune - 2022-2025

– IKT - strategi i Tysnes kommune

– Fritak frå politiske verv (Unntatt offentlegheit)

– Ymse