KOMMUNESTYREMØTE: No er det nye kommunestyret klart. (Arkivfoto)

Slik blir det nye kommunestyret

Med personstemmar og slengarar ferdig opptalde er det klart kven som skal sitja i kommunestyret dei fire komande åra.

Valresultatet er endeleg avgjort. Det skjer etter at dei siste røystesetlane, samt slengarar og personrøyster har blitt telt tysdag.

Representantfordelinga i kommunestyret blir likt som dei førebelse resultata i går tilsa, og no er det klart kven som skal fylla dei 21 tilgjengelege plassane i kommunestyret.

Artikkelen held fram under annonsen.

Elleve av politikarane som har sete i kommunestyret den siste fireårsperioden blir også med i den komande perioden, medan ti representantar er nye. Det inkluderer til saman seks representantar for dei to nykomarane INP og SV.

Av dei 21 representantane er det 15 menn og seks kvinner. Det er ei kvinne mindre enn i det sitjande kommunestyret.

Dei nye kommunestyrerepresentantane startar sitt verv ved det konstituerande kommunestyremøtet 05. oktober.

Dette blir dei nye kommunestyrerepresentantane:

Høgre:

Kristi Pedersen Madsen

Kåre Martin Kleppe

Sigvard Madsen

Magne Storesætre

Artikkelen held fram under annonsen.

Vidar Storesætre

Arbeidarpartiet:

Synnøve Bakke

Asbjørn Myklestad

Anna Haaland Haugsgjerd

Anne Merete Fjeldstad

Senterpartiet:

Arne Leite

Artikkelen held fram under annonsen.

Øystein Dalland

Synnøve Vines

Sosialistisk Venstreparti:

Gjermund Lygre Kongsvik

Anders Lundevold

Einar Aslaksen

Industri- og Næringspartiet:

Trond Borg

Artikkelen held fram under annonsen.

Rebekka Instøy Dalland

Geir Kenneth Tvedt

Framtstegspartiet:

Magnar Solheim

Vegard Helland

Kristeleg Folkeparti:

Magne Hauge Skartveit