KORONA: Tysnes har fått påvist nye smittetilfelle.

Startar smittesporing etter nye koronatilfelle

To personar på Tysnes har fått påvist koronasmitte. Kommunen jobbar no med smittesporing.

Det opplyser ordførar Kåre Martin Kleppe måndag ettermiddag. Det eine personen som har fått påvist smitte er ikkje busett på Tysnes, men har opphalde seg på hytta i kommunen.

– Vedkomande har to nærkontaktar. Éin i eiga husstand og éin lokal innbyggjar, seier Kleppe, som opplyser at smittesporinga er ferdig ved dette tilfellet, og at dei vanlege prosedyrane for karantene og testing er iverksett.

Det andre tilfellet gjeld ein vidaregåande skule-elev som er busett i kommunen.

– Der startar me no smittesporing. Me er førebels usikre på kor mange nærkontaktar det er snakk om, fortel ordføraren.

Sidan midten av juli har smittetala vore stigande både på landsbasis og i fleire nabokommunar. Kleppe fortel at kommunen dei siste dagane har opplevd auke i personar som blir testa for korona.

– Det er mange som testar seg for tida. Me ser at køane blir lengre, seier Kleppe, som oppmodar folk til å testa seg.

– Det er viktig at ein testar seg viss ein har symptom, òg sjølv om ein er vaksinert. Også vil me oppmoda folk til å framleis følgja dei gjeldande smittervernsreglane. Me ser at det er ei smitteoppblomstring rundt oss.

Det går framleis fort unna med vaksineringa på Tysnes, og kommunen tilbyr no fyrste dose til 16- og 17-åringar.

– Bodskapen vår er at folk takkar ja til vaksine. Det er viktig for arbeidet med å dempa smitten, avsluttar Kleppe.