TIDKREVJANDE: Ein stor stein har falle ned i transformatoren til nettstasjonen i Henningshagen i 13-tida i dag. Foto: Ella Sandra Dahl Berland

Steinras i transformator - fleire er utan straum

Ein stein har øydelagt transformatoren i Henningshagen på Onarheim. Elleve bustader er utan straum.

Klokka 13:05 i dag fekk BKK Nett region søraust melding om ras i Henningshagen. Ein stor kampestein har rast gjennom taket på transformatorhytta som ligg i Henningshagen byggjefelt.

GJENNOM TAKET: Ein lastebil er på veg for å kunna henta ut den store steinen som har gått gjennom taket på transformatorhytta. Foto: Ella Sandra Dahl Berland

Vil truleg ta fleire timar

Kjell Enes, overordna vakthavande i BKK Nett region søraust, opplyser at dei har sju mann i sving for å ordna skadane så fort som råd.

– Me har sikra området, og undersøkjar no kor mykje som er øydelagt, slik at me kan vurdera korleis me skal fiksa dette, opplyser han.

Enes håpar at abonnentane i Henningshagen vil ha straumen tilbake i seks-sjutida.

I skrivande stund blir det henta aggregat, slik at BKK Nett kan gi folk provisorisk straumforsyning. Truleg vil transformatoren bli byta ut med ein ny.

I FULL SVING: Olav Sigurd Espelund og Odd Arild Langeland i BKK Nett AS region søraust er på staden og fiksar taket på transformatorhytta. Foto: Ella Sandra Dahl Berland

Ingen personskadar

Odd Arild Langeland i BKK Nett AS region søraust er blant arbeidarane frå BKK som arbeidar iherdig for å få orden på skadane etter steinraset.

– Området skulle vore sikra ved utbygging av byggjefeltet, seier Langeland.

– Dette er berre materielle skader. Det hadde vore mykje verre viss det hadde vore ungar involvert, avsluttar han.