VARSEL: «Viktig melding - søk informasjon» er meldinga ein vil få på mobiltelefonane klokka 12 i dag.

Test av Naudvarsel

Onsdag klokka 12 sender politiet ut test av Naudvarsel på mobil.

Varslingsprøva blir gjennomført over heile landet. Ein vil oppleva at mobiltelefonen vibrerer. Det vil også spela av eit høgt lydsignal, samstundes som tyfonane ular.

Test av Naudvarsel på mobil blir gjennomført for å sikra at systemet fungerer som det skal. Det har også som mål å gjera befolkninga kjent med korleis det opplevast å få eit Naudvarsel. Du kan lese meir om Naudvarsel her.

Artikkelen held fram under annonsen.