FARE: Skogbrannfaren er stor for tida. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Oppdatert: Varslar stor skogbrannfare – Kommunen innfører nytt totalforbod

Meteorologisk institutt har oppjustert skogbrannfaren og Tysnes kommunen innfører nytt totalforbod mot open eld.

Det har vore ein lang periode med tørt og varmt vêr på Vestlandet, og sjølv om det har kome nokre nedbørsbyer dei siste dagane, er skogbrannfaren framleis stor. Den siste tida har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for heile regionen, men denne veka har varselet blitt oppjustert til oransje nivå, som betyr «stor skogbrannfare».

I varselet står det at det er «svært stor gress-, lyng- og skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning». Folk blir oppmoda til å vera «svært forsiktig» med bruk av open eld, og det blir opplyst at «vegetasjon svært lett kan antennes og veldig store områder kan bli berørte».

Varselet gjeld for heile Rogaland og Vestland nord til Sognefjorden. Det er usikkert kor lenge det er oransje nivå på farevarselet. Til helga er det venta ein del nedbør lokalt på Tysnes. På måndag kan det koma opp mot 23 millimeter regn.

Oppdatert: Onsdag kveld opplyser brannsjef Torfinn Kongsvik at det blir innført nytt totalforbod mot bruk av open eld i kommunen.

– Årsaka er tredelt. Skogbrannindeksen er på oransje nivå, og det er stor fare for brann. Terreng, vegetasjon og busetnad gjer at ein brann kan ha stort skadepotensial i Tysnes kommune. Det pågår samstundes ressurskrevjande hendingar som gjer at beredskapskapasiteten i regionen er strekt langt. Forbodet gjeld inntil vidare, seier brannsjefen.

Onsdag kom òg meldinga om at brannen på Sotra har blussa opp att, og fleire hundre personar er evakuerte frå heimane sine. Det er ein av hendingane som gjer at beredskapskapasiteten er strekt.