LANGS VEGEN: Kva heiter dette vatnet? Viss du er usikker på svaret, kan du prøva å leita deg fram via Google sin Street View, som er der biletet er henta frå. Finn du riktig svar, kan du vinna flotte premiar. (Foto: Google Street View)

Sommarkonkurranse del 4: Kvar er dette?

Sommarkonkurransen rullar vidare, og denne veka har me rulla langs Tysnes-vegane via Google Street View. Der fann me dette vatnet, og oppgåva di denne veka er å finna ut kva vatnet heiter. Send ditt svar på e-post til oyvind@tysnesbladet.no, på sms til 48 20 56 60, eller som direktemelding til Bladet Tysnes på Facebook eller Instagram. Svarfrist er tysdag 27. juli.

Alle med riktig svar er med i trekninga av fem Flaxlodd. Den som blei trekt ut som vinnar av konkurransen i sist veke er Bjørn Henrik Auestad. Me gratulerer vinnaren, og takkar for alle innsende svar.

I tillegg til Flaxlodda, trekkjer me på slutten av sommaren ut ein heldig vinnar som får vår mystiske sommarpakke med mykje spennande innhald, og me kan no avsløra litt av det. Hovudpremien inkluderer nemleg ein trerettars middag for to personar hos Torstein Hatlevik og resten av gjengen på Haaheim. Premien er sponsa av Haaheim Gaard. Me vil etter kvart avsløra meir og meir av innhaldet i premien, så det er berre å følgja med dei neste vekene.

For å delta i hovudkonkurransen, og få sjansen til å vinna sommarpakken, må du finna fram til den fyrste bokstaven i svaret i kvar av dei sju oppgåvene gjennom sommaren, og til slutt setja desse bokstavane saman til eit korrekt løysingsord. Fristen for å senda inn løysingsordet er 17. august, etter at alle oppgåvene er publiserte. Viss du ikkje har fått med deg dei tre fyrste delane av sommarkonkurransen, så ligg dei tilgjengeleg nede i denne saka og på vår Instagram-konto. Lukke til!

Sommarkonkurranse del 3:

OVERVATN: Det er ikkje akkurat eit sommarleg bilete, men me lurer likevel på kva namnet er på denne staden der mykje regn skapte utfordringar i 2020? Bli med i vår sommarkonkurranse og vinn flotte premiar. (Arkivfoto: Privat)

Del 3 av hovudkonkurransen bestod i å finna ut kva staden heiter som dette biletet er tatt frå. Den fyrste bokstaven i namnet er ein del av løysingsordet for hovudkonkurransen som blir avslutta i august.

Sommarkonkurranse del 2:

UTSIKT: Kva heiter denne fjelltoppen?

Del 2 av hovudkonkurransen bestod i å finna ut kva fjelltopp dette biletet er tatt frå. Den fyrste bokstaven i namnet er ein del av løysingsordet for hovudkonkurransen som blir avslutta i august.

Sommarkonkurranse del 1:

IDYLLISK: Kva heiter dette flotte vatnet?

Del 1 av hovudkonkurransen bestod i å finna ut kva dette vatnet heiter. Den fyrste bokstaven i namnet er ein del av løysingsordet for hovudkonkurransen som blir avslutta i august.