JULEBLOM: Kjenner du ein tysnesing som bidreg til å gjera andre sine liv litt betre? Då håpar redaktør Ole Skaten at du vil tipsa avisa. (Arkivfoto)

Kven skal me gjera stas på i år?

For femte år på rad vil redaksjonen i «Tysnes» dela ut fine juleblomar til lokale eldsjeler. Det kan vera alt frå den hjelpsame naboen til nokon som har vore med på å motverka einsemd i koronatida. Rett og slett ein eller ei som gjer noko fint for menneska rundt seg, og som ikkje er redd for å ta i eit tak.

Me er sikre på at det dukkar opp minst éin person i hovudet ditt når du spør deg sjølv kven som hadde fortent litt ekstra heider og merksemd, og håpar du vil dela tankane dine med oss. Ofte kan det vera dei som ikkje stikk seg så mykje fram som ofrar mest for andre, og me treng di hjelp til å finna dei.

Artikkelen held fram under annonsen.

Forslag til juleblom-kandidatar kan sendast på e-post til redaksjonen@tysnesbladet no. Du kan også senda oss ei melding via Facebook eller Instagram, eller ta kontakt på telefon.

Hugs å fortelja litt om kvifor nettopp din kandidat fortener ein blom. Me treng meir enn berre eit namn!