JULEBLOM: Det er igjen tid for å trekkja fram lokale personar som gjer det vesle ekstra for menneska rundt seg.

Kven skal «Tysnes» gjera stas på i år?

For sjuande år på rad vil me i redaksjonen dela ut fine juleblomar til lokale eldsjeler. Det kan vera alt frå den hjelpsame naboen til nokon som er med på å motverka einsemd. Rett og slett ein eller ei som gjer noko fint for menneska rundt seg, og som ikkje er redd for å ta i eit tak.

Forslag til juleblom-kandidatar kan sendast på e-post til redaksjonen@tysnesbladet.no. Du kan også senda oss ei melding via Facebook eller Instagram, eller ta kontakt på telefon 53432220.

Artikkelen held fram under annonsen.

Hugs å fortelja litt om kvifor nettopp din kandidat fortener ein blom.

Desse har fått blom tidlegare:

Ole Krossnes Sunde og Guro Fjeldet Lunde

Bernhard Flygansvær

Elin Borgen

Patrick Madsen

Solbjørg Aase Haaland

Unni Langballe

Linn Frøkedal

Artikkelen held fram under annonsen.

Vivi Tvedt

Terje Sløgedal

Silje Epland Hansen og Gunnar Hansen

Olav Kaastad

Ove Christensen

Astrid Vevatne

Tone Instøy Kleppe

Neringa Sauseryte

Artikkelen held fram under annonsen.

Anne-Karin Bruntveit og Lene Bergesen

Erna Drange

Anders Amland

Lea Qvistgaard

Knut Lavik

Tysnes Ambulanse

Egil Instøy

Susanna og Rune Høviskeland

Artikkelen held fram under annonsen.

Elin Flatråker

Helen Storetvedt

Tore Økland

Rebekka Høgestøl

Stjernereiso barnehage

Bertha Karin Singelstad

Gunars Balodis

Ronny Hagen

Artikkelen held fram under annonsen.

Bodil Skaaheim

Robin Rød Epland

Eli Borge

Anne-Grete Nedrebø

May Iren Eide

Eli Johnsen

Ingeborg Tysnes

Marthe og Atle Birkeland

Artikkelen held fram under annonsen.

Helge Berge Drange og Kari Adele Grønås

Margrete Kaastad

Juniane Vevatne Lunde og Celine Vevatne Rød

Linda Elizabeth Tye

Trond Tvedt

Solveig Skaten

Betsy Nikolaisen og Norun Teigen