Lesarbilete frå 17. mai-feiringa

Me takkar for alle innsendte bilete, samtidig som me framleis blir svært glade for endå fleire.

Sjølv om det ikkje har vore ei vanleg 17. mai-feiring, har folk på Tysnes markert dagen på ulike måtar. Enten ved å samlast i mini-tog, nytt dagen ute i naturen eller feira med sine næraste heime hos seg sjølve. I biletgalleriet er eit knippe av bileta me har fått tilsendt på denne dag.

Det er framleis ikkje for seint å senda inn dine bilete frå nasjonaldagen. Me tek aller helst imot bilete på mail til oyvind@tysnesbladet.no. Send bileta gjerne som jpg-fil som vedlegg i e-posten, og med høgast mogleg oppløysing. Ein kan óg senda til vår vaktelefon, som har nummer 48 20 56 60, eller direkte til «Bladet Tysnes» på Facebook.

Hugs å skriva kven som er fotograf, og skriv gjerne nokre ord om kva biletet/arrangementet gjeld. Og skriv ikkje minst namna på kven som er på bileta. Hugs også å klarera med dei som er med på biletet, at det er greitt at biletet hamnar på trykk.