Markerte 17. mai direkte frå Tysnes kyrkje

Trass både regn og hagl, var alle involverte partar godt nøgde med gjennomføringa av live-sendinga frå minnestøtta ved Tysnes kyrkje.

– Det var litt skummelt, men det gjekk fint, fortel Anna Haaland Haugsgjerd.

Ho hadde i år blitt spurt om å lesa dikt og leggja ned krans ved minnestøtta ved Tysnes kyrkje, noko ho sette stor pris på.

– Det var veldig gøy å bli spurt. Eg var ikkje i tvil om at eg skulle seia ja, fortel ho.

Direkteoverføring

Nokon hadde møtt opp for å få med seg markeringa, men dei fleste sat heime og følgde med på direktesendinga via tysnesbladet.no. (Opptak av sendinga kan ein sjå i videovindauget nedst i saka.) Saman med opptak frå Reksteren og Uggdal, samt ein tale frå ordførar Kåre Martin Kleppe, blei markeringa i Tysnesbygda filma og streama direkte.

Det var Tysnesfest Media som stod for produksjonen av sendinga.

– Me føler det blei vellukka. Me er fornøgde, fortel Joar Epland, som saman med Haakon Haaland, Øystein Vaage og Hans Christian Haaland jobba med produksjonen av sendinga.

– Det går nokre arbeidstimar og nokre meter med kabel for å få dette til, fortel Hans Christian.

For Anna blei det litt ekstra spennande at hennar innslag blei filma og direktesendt.

– Det var litt spesielt å bli filma. Eg føler jo at alle ser meg, fortel Anna, som synest det er fint at markeringa blei filma og direktesendt.

– Det fint å få gjort noko ekstra ut av det, når ikkje 17. mai blir som vanleg, seier ho.

Artikkelen held fram under annonsen.

Nøgd komiteleiar

Bjarte Erstad er leiar for 17. mai-komitéen for fellesfeiringa i Tysnesbygda. Han var godt nøgd med gjennomføringa av markeringa, og sluttproduktet som blei sendt ut til Tysnes-heimane.

– Det blei veldig bra. Eg er glad for at Anna sa ja til å stilla opp, og for at Tysnesfest-gjengen sa ja til å produsera sendinga. Eg må få takka begge, seier Bjarte.

Det er i år 75 år sidan slutten av andre verdskrig. Ved alle minnestøttene i kommunen har vore ulike markeringar.

– Det er ein 17. mai som er spesiell på alle moglege måtar, og det set gjerne ting litt i perspektiv, seier Erstad.