BÅLBRENNING: Også i år blir det invitert til jonsokfeiring i Apalvikjo i Lunde, og fleire andre stader på Tysnes. (Foto: Einar Wathne)

Skal du feira jonsok?

Send bilete til «Tysnes», og ver med i trekninga av 500 kroner.

I dag er det tradisjonell jonsokfeiring fleire stader rundt omkring på Tysnes, med bålbrenning, grilling og sosialt samvære. Skapeleg ver ligg det også an til å bli.

Me i Bladet Tysnes ynskjer oss svært gjerne bilete frå feiringane, som me kan presentera både på nett og i papiravisa.

Bileta kan sendast som vedlegg på mail til redaksjonen@tysnesbladet.no. Hugs å leggja ved nokre ord om kor bileta er teke, kven som er fotograf, og namn på eventuelle personar på bileta.

Du kan også senda bilete til vakttelefon vår: 48205660. Eller på Facebook/Messenger.

Me ber om at bilete blir sende inn innan fredag 24. juni klokka 10.00. Dersom du skal feira jonsok ein annan dag, kan du sjølvsagt senda oss bilete likevel.

Blant alle som sender inn bilete trekkjer me ut ein tilfeldig person som får 500 kroner.

Artikkelen held fram under annonsen.