INNSPELING: Nasjonaldagen blei i dag markert ved minnestøtta i Uggdal. Markeringa blei spelt inn, og blir ein del av 17. mai-sendinga på tysnesbladet.no i morgon.

Slik blir 17. mai-sendinga på tysnesbladet.no

I Uggdal blei 17. mai-feiringa tjuvstarta med kransenedlegging, diktlesing og musikk dagen før dagen. Markeringa blei filma, og blir ein del av 17. mai-sendinga på tysnesbladet.no frå klokka 10 i morgon føremiddag.

For å skapa best mogleg 17. mai-stemning for alle tysnesingar og tysnespatriotar, blir det ei videooverført 17. mai-sending på «Tysnes» sine nettsider frå klokka 10 i morgon føremiddag. 17. mai-komiteane har gått i lag med Tysnesfest Media for å få ein bit av nasjonaldagen i kommunen heim til Tysnes-stovene.

Sendinga inneheld både direkteoverføring med kransenedlegging, diktlesing og musikalske innslag frå minnestøtta ved Tysnes kyrkje, samt førehandsopptak frå andre bygder, og ein innspelt tale frå ordførar Kåre Martin Kleppe.

Les også
Me ynskjer dine 17.mai-bilete

Tjuvstarta feiringa

I dag, 16. mai, var det markering med dikt, musikk og kransenedlegging frå minnestøtta ved Uggdal kyrkje. Som i fjor var det Benedikte Trana som stod for diktlesing og nedlegging av krans ved minnestøtta.

– Det gjekk bra, men det var litt kaldt, fortel Benedikte.

DIKTLESAR: Benedikte Trana las dikte, og la ned krans ved minnestøtta i Uggdal.

Det fine maivêret var nemleg ikkje på plass, og fleire stader i Uggdal kunne ein vakna til snø på bakken laurdag morgon. Markeringa blei likevel fin, og nasjonaldagen verdig.

– Det er veldig fint å få lov til å leggja ned krans, fortel Benedikte.

Markeringa inneheldt også vakre tonar framført av Camilla Sjøvold.

VAKRE TONAR: Camilla Sjøvold stod for musikalsk innslag på markeringa i Uggdal.

Bak kamera

På plass i Uggdal var Øystein Vaage, Joar Epland og Hans Christian Haaland frå Tysnesfest, for å filma markeringa. Opptaka blir ein del av 17. mai-sendinga i morgon formiddag.

– Det er kjekt å kunna bidra, fortel Epland.

Tysnesfest-gjengen har lagt ned mykje innsats den siste tida for å gjera naudsynte opptak, og førebu sendinga, som også skal innehalda ein direktesendt del frå Tysnes kyrkje. Då Tysnesfest-gjengen blei spurt om å vera med på prosjektet, var dei ikkje i tvil om at dei ville bidra.

Artikkelen held fram under annonsen.

– I år, når det ikkje blir Tysnesfest, så er det kjekt å likevel kunne vera med og gjera slike ting, seier Vaage.

FILMING: Joar Epland stod bak kamera ved markeringa.

Dei stillar med god kompetanse, og sparar ikkje på kruttet når det gjeld utstyr og teknikk.

– Me var tydelege på det frå starten av, at viss Tysnesfest skal produsera dette, så skal me ikkje gjera det halvvegs, fortel Vaage.

Sendinga startar klokka 10 i morgon, og varar kring ein halvtime. Får ein ikkje sendinga med seg klokka 10, kan ein sjå alt saman i opptak når som helst. Klokka 11 blir ein førehandsinnspelt 17. mai-gudsteneste frå Onarheim kyrkje også overført via tysnesbladet.no.

KLARE: Tysnesfest-gjengen, her ved Hans Christian Haaland og Joar Epland, har rigga seg til i Tysnesfest-bilen for å vera klar for liveoverføring på nasjonaldagen.
FLEIRKAMERAPRODUKSJON: Tysnesfest stiller med fleire kamera, og eit heilproft opplegg. Her med Øystein Vaage og Hans Christian Haaland.