KVAR ER DETTE: Kva heiter dette busstoppet? Viss du veit svaret på alle sommaroppgåvene våre, så kan du vinna både Tysnesfest-pass og luksusmiddag.

Sommarkonkurranse del 6: Kvar er dette?

Høyrest eit festivalpass til Tysnesfest 2022 spennande ut? Eller kva med ein trerettar på Haaheim. Då bør du følgja med. Premiane i sommarkonkurransen vår blir større og større.

For kva står det på dette skiltet? Det er oppgåva i sommarkonkurransen denne veka. Skiltet viser eit busstopp ein eller annan plass langs vegane våre, men kva heiter stoppet? Veit du kvar me skal, så send svaret på e-post til redaksjonen@tysnesbladet.no, på sms til 48 20 56 60, eller som direktemelding til Bladet Tysnes på Facebook eller Instagram. Svarfrist er tysdag 10. august.

Alle med riktig svar er med i trekninga av fem Flaxlodd. Den som blei trekt ut som vinnar av konkurransen i sist veke er Linda Aase. Me gratulerer vinnaren, og takkar for alle innsende svar.

I tillegg til Flaxlodda, trekkjer me på slutten av sommaren ut ein heldig vinnar som får vår mystiske sommarpakke med mykje spennande innhald. Me har allereie røpt at hovudpremien inkluderer ein trerettar middag for to personar på Haaheim Gaard, og me kan no røpa ein ny del av innhaldet. Inkludert i premien er nemleg eit festivalpass til Tysnesfest 2022. Premiane er sponsa av Haaheim Gaard og Tysnesfest. Sommarpakken har også meir spennande innhald som me kjem til å avsløra neste veke.

For å delta i hovudkonkurransen, og få sjansen til å vinna sommarpakken, må du finna fram til den fyrste bokstaven i svaret i kvar av dei sju oppgåvene gjennom sommaren, og til slutt setja desse bokstavane saman til eit korrekt løysingsord. Fristen for å senda inn løysingsordet er 17. august, etter at alle oppgåvene er publiserte. Viss du ikkje har fått med deg dei fem fyrste delane av sommarkonkurransen, så ligg dei tilgjengeleg på tysnesbladet.no og på vår Instagram-konto. Lukke til!