BLOMEHELSING: Kjenner du ein tysnesing som bidreg til å gjera andre sine liv litt lysare? Då håpar redaktør Ole Skaten at du vil tipsa lokalavisa.

«Tysnes» er klare til å vera blomsterbod

For fjerde år på rad vil Bladet Tysnes dela ut fine julestjerner til nokon som fortener å bli gjort litt stas på.

– Det er mange i Tysnes som gjer ein god jobb for andre, og det er spesielt dei me vil heidra med ein blom, seier redaktør Ole Skaten.

Han synest det er fint at avisa kan vera med på å løfta fram dei lokale eldsjelene, spesielt i annleis-året 2020.

– Lokalsamfunnet har jo vore prega av nedstenging, med mindre av dei vanlege sosiale aktivitetane. Av den grunn synest me det er veldig viktig å setja pris på dei som gjer ein innsats for å gle andre.

Mange har fått julestjerner av «Tysnes» dei siste åra, men redaktøren har god tru på at det framleis er rikeleg med gode kandidatar der ute.

– Oppslutnaden har vore kjempebra, og enkelte år har det vore så enormt mange tips at det har vore vanskeleg å velja. Det er nok mange som hadde fortent blom, som ikkje har fått.

No kjem ein ny sjanse, og Skaten oppmodar dei som ikkje har nådd fram med sine tips tidlegare til å prøva igjen.

– Det er viktig at folk fortel litt om bakgrunnen til kvifor ein vil nominera nettopp den personen, me treng meir enn berre eit namn. Og så bør ein vel helst ikkje nominera dei som ein bur i lag med, seier han smilande.

– No håpar me på mange tips til kandidatar frå heile kommunen, både menn og damer, unge og eldre.

«Tysnes» sine utsende vil sjølvsagt levera blomar og gjennomføra intervju på ein mest mogleg smittevenleg måte.

– Me er opptekne av smittevern til dagleg i avisa, både internt og når me er ute i oppdrag. Det vil me òg ha fokus på når me skal levera ut blomar, sluttar han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Forslag til juleblom-kandidatar kan sendast på mail til redaksjonen@tysnesbladet no. Du kan også senda oss ei melding via facebooksida vår, eller ta kontakt på telefon.