EIT SÅR I HISTORIA: På denne 10-årsdagen vil me minnast alle offera etter 22. juli, skriv ordførar Kåre Martin Kleppe (H) og lokal Ap-leiar Anne Merete Fjeldstad. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

10 år sidan terroren ramma Norge

Det er i dag 10 år sidan det skjedde. Det me ikkje såg for oss skulle skje i trygge Norge. Det er 10 år sidan bomba small. 10 år sidan skota vart avfyrt. 10 år sidan 77 menneskjer mista livet til ein høgreekstrem terrorist. Ein mann som var så desillusjonert av konspirasjonsteoriar og hat, at han på denne dagen drap tilfeldige offer i regjeringskvartalet, og unge politikarar på Utøya. Han ville ramma dei som var på jobb for regjeringa, engasjerte barn og unge på sommarleir. Framtida sine politikarar.

Det er viktig å markera 22. juli. For ved å markera denne dagen, minnest me det som skjedde, lærer den neste generasjonen om det som skjedde, og me må nytta denne markeringa til saman å ta avstand frå tankegodset som førte til dette angrepet på AUF, Arbeidarpartiet, på ytringsfridomen, på demokratiet, på heile Norge som nasjon.

10 år etter angrepet skulle ein tru me som nasjon hadde tatt eit langt steg mot å bekjempa slikt tankegods. Dessverre ser me at dette ikkje er tilfellet. Konspirasjonsteoriar spreier seg stadig, og rasisme og hat får veksa vidare i lukka chatterom på nettet. «Den Nordiske Motstandsbevegelse» har marsjert i våre gater, og SIAN er stadig i fokus på grunn av sine høglydte demonstrasjonar rundt i ulike byar. Ytringsfridom er viktig, og det er viktig å ikkje knebla meiningsytringar. Det er berre veldig skuffande at så mange i Norge har denne meininga. Og når slikt får blomstra i ei tid der me som nordmenn aldri har hatt det betre, kan ein undra seg korleis ting kan utvikla seg i dårlegare tider, viss me ikkje no blir betre til å bekjempa hat og feilinformasjon.

Det er urovekkande at ein av tre Utøya-overlevande har mottatt hatmeldingar eller trugslar i etterkant av 22. juli. At heilt uskuldige personar som vart offer for eit brutalt angrep, og overlevde det, skal pregast vidare i livet av meldingar frå personar som deler tankegods med terroristen, bør vera urovekkande for alle. Når slike ting skjer blir det endå viktigare at me som samfunn er med på å visa støtte og omtanke for dei overlevande, og tek offentleg avstand frå konspirasjonsteoriane og alle forsøk på å prøva å forsvara det terroristen gjorde.

22. juli er eit eksempel på kor gale det kan gå, når konspirasjonsteoriar får utvikla seg over tid, og der konspirasjonsteoriane får bli ei etablert sanning hos enkelte. Det er eit eksempel på kor gale det kan gå når folk demoniserer meiningsmotstandarar, politikarar og politiske parti, og tileignar dei eigenskapar og meiningar dei ikkje har. Det er eit eksempel på ein brutalitet som for oss aller fleste er heilt uforståeleg, og vanskeleg å ta inn over seg.

På denne 10-årsdagen vil me minnast alle offera etter 22. juli. Me vil visa støtte til alle overlevande og alle pårørande etter terroråtaket. Me står saman med AUF og Arbeidarpartiet på denne dag. Me vil markera denne dagen slik at me hugsar og lærer. Slik at dette aldri skal skje igjen.

Kåre Martin Kleppe (H), ordførar i Tysnes kommune

Anne Merete Fjeldstad, gruppeleiar for Tysnes Arbeidarparti