52 SIDER: Me håpar du finn mykje interessant å lesa om i årets juleavis.

God jul frå avisredaksjonen

Sola har snudd. Tysdag var ho på det lågaste. No går det mot ljosare dagar. Det gjev håp. Kanskje får me ein fin vinter, til å vera mykje ute i desse pandemitider som aldri tek slutt. Kanskje får me ein fin vår, der framme, når fuglane kvitrar i vårsola – med fridom til eit normalt samkvem med andre og lystige tonar frå både Mandelhuset og Haaheim, og alle dei andre. Ja, ein vår og sommar der me ser framover mot felles mål for Tysnes, utan for sterke bygdekampar.

I eit lesarbrev i avisa i dag skriv Helge Olav om kor viktig godt humør er, og at positive tankar ryddar unna traume og mangel på nattesøvn. I ei tid der det har storma rundt politikken i Tysnes og kva som er best for dei yngste skuleelevane, manar Helge Olav til at ein ikkje skal ta sorgene på forskot. Og han siterer hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen på at 90 prosent av bekymringane våre er urealistiske og vil aldri skje. Eit godt råd å ta med seg vidare i det nye og blanke året med stadig ljosare dagar.

Artikkelen held fram under annonsen.

I redaksjonen gler me oss over den store entusiasmen frå lesarane våre etter at me bad om kandidatar «Juleblomen». Forslag til kven som bør få juleblom har strøymt inn. Mange gode kandidatar er nominert. Me har måtta gjera ei streng vurdering. Eigentleg burde adventstida vore mykje lenger, kandidatlista er lang. Lista viser at det er mange kringom i samfunnet vårt som gjer ein ekstra god jobb for andre, og at folk set pris på dette. Desse som gjer kvardagen kjekkare er viktige for at lokalsamfunna våre skal vera gode å bu i. I avisa i dag er Eli Borge ein verdig vinnar. Sist veke blei 12-åringen Robin heidra. Me takkar for alle som finn det bryet verdt å nominera verdige kandidatar.

Over heile Tysnes er entusiasmen og dugnadsviljen stor, for å gjera bygdene våre og lokalsamfunnet ein god stad å vera og ein god stad å bu. Og det blir sett pris på, til dømes gjennom dei to kommunale prisane; friviljugprisen og kulturprisen. Båe er blitt delt ut i ei årrekkje, og mange verdige vinnarar er blitt framheva. I år var det Tore Økland som blei ein verdig vinnar av friviljugprisen, og Lars Petter Epland og Morten Haaland av kulturprisen. Dei legg alle ned eit viktig arbeid for fellesskapen. Eit lite samfunn som Tysnes treng lokale entusiastar i lags- og organisasjonslivet for å gjera Tysnes-samfunnet til ein god plass å bu.

Meteorologane er på vår side i år. Yr.no melder om roleg ver ei heil veke fram i tid, og blå grader. På julaftan skal sola også titta fram, ja, solglimta skal me få sjå allereie på vesle julaftan. Vermessig ligg det såleis godt an til å kunna nyta juleferie og fridagar ute i det fri, i lag med familie og vener, utan strenge koronarestriksjonar. Tur og trim gjer godt for både kropp og sjel.

I redaksjonen gler oss også over folk sin velvilje til å stilla opp til intervju når me spør. Det er viktig for å laga varierte lokalavissaker med unge og eldre, slik at me kan ha ei eiga lokalavis for tysnesingar heime og ute. Pandemien sette stoppar for ein del av juleplanane våre i år. Me håpar likevel at me klarar å gle lesarane våre med ei variert og fyldig juleavis også i år.

Med dette ynskjer me alle ei retteleg fin julehelg.