GODT NYTT ÅR: «Tysnes» ynskjer alle lesarar eit riktig godt nytt år. (Arkivoto: Camilla Korsnes)

Godt nytt år!

2020 skulle bli det fyrste året i eit spanande tiår for lokalsamfunnet på Tysnes. Året blei ikkje heilt som me såg føre oss og som me hadde håpa på for eitt år sidan. Men trass i delvis nedstenging av samfunnet i fleire veker frå midt i mars, har det likevel skjedd mykje positivt i lokalsamfunnet vårt det siste året. Det gler me oss over.

Dei viktigaste hendingane det siste året har me i avisa i dag samanfatta over fire sider tilbakeblikk. I desse dagar kan det vera greitt å mimra litt tilbake over kva som hende i Tysnes i 2020, før ein ser framover att og legg gode planar for både det nye og dei neste åra.

I eit år der nordmenn blei sterkt fråråda å dra på ferie og fritidsreiser i utlandet, blei ferietilboda i vårt eige land det store trekkplasteret. Det har også turistperla Tysnes kunna nyta godt av. Helgetrafikken har vore stor etter at hytteforbodet tidleg i vår blei oppheva. I hytter og fritidsbustadar har det vore veldig mykje folk det siste året. Helgetrafikken har vore stor, det same var sommartrafikken, og i haust har det også vore mykje tilreisande gjester som ikkje bur her fast. Ein tur i mørket ein sein haustkveld eller ein førjulskveld gav svar på det; det var ljos i mange hytter. Lokale daglegvarebutikkar og andre firma i servicebransjen vil nok kunna gleda seg over fleire kundar enn vanleg på denne tida av året. Det er godt for lokalt næringsliv.

Så får me håpa at dei som har måtta lida av koronarestriksjonar i 2020, får ei oppblomstring i 2021. Dei lokale serveringsplassane våre, både Mandelhuset, Haaheim, Kompasset og Laukhamar, er blant bedriftene som treng det.

I neste veke kjem dei fyrste vaksinane til Tysnes. Forhåpentlegvis vil det ikkje gå så mange månader før me kan få oppleva at lokalsamfunnet er tilbake til normalen. Det er viktig for lokale verksemder, lag og organisasjonar og ikkje minst Tysnesfest 2021.

Elles ser me i 2021 fram til at Tysnes kommune si storinvestering på ny skule på Gjerstad skal bli klar til opning til skulen tek til neste år. Det blir ei gladhending.

Ei anna gladhending som ein kan sjå fram til er når storinvesteringa til Alsaker Fjordbruk, den nye brønnbåten «Kristoffer Tronds», vil vera klar for sigling frå verftet i Spania til Norge og Onarheim.

Me ynskjer alle godt nytt år, og ser fram til mange positive hendingar i Tysnessamfunnet.