VIKTIG FØREBYGGING: Ver nøyen med handvask i desse korona-tider! (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Leiar: Ingen smitta i Tysnes enno – men ver føre var

Korona-viruset spreier seg. Fleire og fleire blir smitta, og stadig fleire blir bedne om å vera i karantene. Så langt er det ingen smitta i Tysnes, ifølgje Tysnes kommune. Det skal me vera glade for.

Me bør likevel vera føre var også i Tysnes. I avisa sist veke oppmoda kommuneoverlege Anita Midtun folk om følgja råda på nett for å unngå smittespreiing. Ho var og klar på at det er all grunn til å rekna med at koronaviruset vil koma til Tysnes også.

Tysnes kommune var tidleg ute med den fyrste åtvaringa, alt før Folkehelseinstituttet. No tek kommunen nye grep. Folkemøta om arealplanen som skulle vore avvikla i mars, er utsette, inntil vidare på ubestemt tid. Rådmann Steinar Dalland opplyser at kommunen no trekkjer seg frå alle eksterne møte, kurs og seminar. «Me prøver å gjera det me kan for å unngå smittespreiing. Me har fullt fokus på dette no», sa rådmannen til «Tysnes» like før avisa gjekk i trykken onsdag.

Over heile landet blir store arrangement og store møte avlyste. Tysdag blei det meldt om avlysing av eit stort russetreff i Mjøsa-området. Dei over hundre lokalavisene i Norge si årlege storhending, Landsmøtet, som i år skulle vore avvikla i Ålesund fredag og laurdag, er også avlyst. I ein notis i avisa i dag kan me lesa at Tryg Forsikring frårår folk å reisa til utlandet no.

Lokalt på Tysnes har næringsrådet avlyst den planlagde samlinga på OnarTun neste torsdag, og konserten med Bergen Beat-band på Mandelhuset til helga vert det heller ikkje noko av. Mandelhuset held likevel ope. Så lenge det ikkje er kome signal om smitta i Tysnes, bør folk kunna gå ut som før, anten det er ein tur til serveringsstadane eller i butikkane. Råd frå styresmaktene er at det er viktig å vera ekstra nøye med hygienen, og at ein ikkje handhelsar på kvarandre.

Me bør ta råda som kjem frå styresmaktene i Oslo på alvor også her hos oss. Samstundes er det klart at det er stor skilnad på overfylte T-banar i Oslo sentrum og ein tur ut på Tysnes. Tysdag tilrådde helsedirektøren i Norge at alle som har høve til det, bør velja heimekontor. I Oslo er rådet at folk bør styra unna store arrangement og transportmidlar med mange menneske, og heller ta ein tur i skogen i staden for på treningssenteret i byen.

Det mest effektive våpenet for å unngå smittespreiing er å halda seg heime. Koronaviruset er det mest smittsame viruset på lange tider.

Vår oppfordring til tysnesingar og andre er klar. Følg råda frå helsestyresmaktene og lokale styresmakter, og opptre forsiktig der det er nødvendig. Unngå hysteri, men ver nøye med hygienen og handvask spesielt. Unngå reiser til utlandet – nyt heller den fine naturen me har i Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no