BLOMAR OG LYS: Mange har lagt ned blomar og lys på staden der guten omkom ved Kyrkjevatnet.

Politiet frigir namn på guten som drukna på Tysnes

Det var 6 år gamle Oliver Nordøy-Økland frå Tysnes som omkom i drukningsulukka ved Kyrkjevatnet torsdag 16. juni.

Namnet er frigjeve i samråd med familien.

Omstenda kring ulukka er tilstrekkeleg klarlagde, og politiet er i ferd med å avslutta etterforskinga av saka.

I ei pressemelding i dag tysdag, klokka 13.30, kjem politiet med ei oppsummering av saka med noko ny informasjon frå tidlegare:

Politiet fekk torsdag 16. juni ca. kl. 16.50 melding om ei mogleg drukningsulukke ved dagsturhytta ved Kyrkjevatnet på Tysnes.

Tre barn i aldersgruppe 6-7 år hadde leika og bada i området. Ein gut på 6 år som var i kano fall i vatnet og vart borte. Borna varsla andre om kva som hadde skjedd.

Borna hadde ikkje redningsvest. Kanoen som borna leika med låg like ved dagsturhytta. Det var ingen vaksne til stades då ulykka skjedde. Foreldra visste ikkje at borna var ved vatnet, og dei hadde ikkje gjeve borna lov til å gå dit. Borna hadde gått til staden på eiga hand.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mannskap frå brannvesenet, politiet og helsetenesta var samla like i nærleiken av Uggdal og var raskt i gang med søk etter guten i og rundt Kyrkjevatnet, mellom anna med dykkarar.

Kl. 17.51 vart guten funnen under vatn av dykkarar. Det vart sett i verk livreddande førstehjelp før guten vart frakta til Haukeland Universitetssjukehus med luftambulanse.

Kl. 20.23 stadfesta Haukeland Universitetssjukehus ovanfor politiet sin operasjonssentral at livet ikkje stod til å redda. Guten var erklært omkomen kl. 20.00.

Les også
Ei viktig stund for mange