SAT I KYRKJEASYL: Det var i dette bygget på Fitjar at politiet knuste glas og dører for å henta ein afghansk familie på fem, 23. februar. (Foto: Privat)
SAT I KYRKJEASYL: Det var i dette bygget på Fitjar at politiet knuste glas og dører for å henta ein afghansk familie på fem, 23. februar. (Foto: Privat)

Lesarbrev: Angår dette meg/deg?

Publisert 10.03.2018 kl. 15.00.

Dei fleste av oss har fått med seg at noko svært spesielt har skjedd nyleg i vårt nærområde. Det skjedde for vel to veker sidan i nabokommunen Fitjar. Norsk politi, med grønt lys frå høgste hald, gjorde eit raid med stort mannskap og stor slagkraft mot ein sovande afghansk småbarnsfamilie.

Familien, far, mor og tre barn under seks år har vorte ivaretekne av Menigheten Nytt Liv Sunnhordland i kyrkjebygget deira på Fitjar. Bakgrunn for dette er at me veit dei har to grunnar for å frykta dødsstraff i heimlandet. Dei har gifta seg stikk i strid med familien sin lovmessige rett å bestemma giftarmål i afghansk muslimsk tradisjon og kultur. Dette var grunnen til at dei rømde landet. Ein bror av kona er ihuga talibankrigar. Og dei har konvertert frå muslimsk til kristen tru, etter å ha møtt kristen omsorg i Norge. Ifølgje Koranen skal slike folk lata livet. Norske styresmakter og «bedrevitere» meiner dei lyg for å oppnå opphaldsrett.

Politiraidet vart gjennomført på ein så brutal og umenneskeleg måte at mange vil sikkert seia: Dette må vera sterkt overdrive. Vi har over lang tid no hatt debatt om væpning av norsk politi. Til no er ingen allmenn rett til å bera våpen gitt til norsk politi frå nokon norsk ansvarleg myndigheit. Men så langt eg til no har fått kjennskap til politiraidet i Fitjar, var våpen inne i biletet. Far og mor vart i alle fall ført ut med handjern på. Dei vart køyrde bort i kvar sin politibil og borna i ein tredje.

Politiet gir seg sjølv ros for godt utført arbeid. Alt gjekk stille og roleg føre seg. Ingen kom til skade. Er dette sanninga? Heldigvis var der i lokalet ei kvinne frå menigheita som var «nattevakt» der. Ho vart røft avkrevd legitimasjon for så å verta passa på av ein politimann. Familien som låg og sov, vart brutalt riven opp or både seng og søvn. Borna fekk dei ikkje lov å ta seg av. Dei hylte og skreik av redsle. Men det var det visst ikkje nokon i politiet som høyrde.

Ingen vart skada, i følgje politiet. Dei burde ha sett på tv-programmet Nytt på nytt, der denne hendinga vart fokusert på. I dette programmet er det ikkje det seriøse, men det ironiske som tel. Ho sa det godt og treffande ho som kommenterte politiet sin sjølvros slik: «Det som er så fint med skade som skjer i hjerte og sjelen, er at de synes ikke på utsiden. Så da blir det litt mindre røft for politiet å få det i fleisen.»

Ironien var god også i det presidenten i Røde Kors Robert Mood sa om bruk av kyrkjeasyl: «Vi har jo så dårlig plass og så lite penger og lite mat her i landet at å la noen få familier få sitte i kirkehus rundt omkring i landet, det er selvfølgelig å dra det vel langt.»

Dette skjer ikkje i utlandet, sjølv om hendinga skal ha vore omtala både på BBC og CNN. Hendinga er ikkje frå Afrika eller Asia. Det er i vårt eige kontinent Europa. Det er i vårt eige land. Det er i vårt nærområde – Fitjar i Sunnhordland. Og det er ikkje ei hending frå ei mørk tid i vår eiga historie, sjølv om den minner mykje om det som skjedde i krigsåra då Gestapo på greip folk i heimefronten.

Kva er det som går gale når eit kultivert og sivilisert samfunn aksepterer slike ugjerningar? Som om dei skulle vera lovlege, nødvendige og gagneleg for samfunnet. Lovlege er dei ikkje. Langt frå nødvendige og på ingen måte samfunnsnyttige. Likevel skjer det. Då er det vår plikt som vakne ansvarsmedvitne samfunnsborgarar å stå opp og tala Roma midt imot. Det kan gjerast på mange måtar. Eg gjer det ved det eg skriv her i dette lesarbrevet i Bladet Tysnes. Du kan gjera det ved å tala til forsvar for den afghanske familien om/når tema skulle bli aktuelt samtaletema i din omgangskrets. Ja, du kan gjera meir. Du kan støtta oss økonomisk så me kan makta den økonomiske kostnaden me har/får ved å føra rettssak med advokat. Så viser du at du bryr deg og at dette angår deg. Eg tør lova deg: Det skal godskrivast deg av han som er rede i si tid å døma oss alle med rettferdigheit.


Siste saker Gå til framsida

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...