MYKJE ARBEID: Her ser me M/S «Tysnes» under restaurering i Dåfjorden på Fitjar i 2005. (Foto: Harald Sætre/Wikipedia)
MYKJE ARBEID: Her ser me M/S «Tysnes» under restaurering i Dåfjorden på Fitjar i 2005. (Foto: Harald Sætre/Wikipedia)

500.000 til M/S «Tysnes»

Publisert 12.03.2018 kl. 10.00.

Riksantikvaren gir eit tilskot på heile 500.000 kroner til M/S «Tysnes».

Med det ynskjer dei å bidra til arbeidet med aktersalong (150.000), strekkplater (200.000) og skansekledning (500.000). Det heiter i svaret frå Riksantikvaren til eigar Geir Røssland i Fana at prosjektet har pågått over fleire år, og med stor eigeninnsats frå eigar.

Ifølgje Wikipedia var M/S «Tysnes» i perioden 1930-1963 ein lokalrutebåt tilhøyrande Hardanger Sunnhordlandske Damskipsselskap. Båten gjekk mellom anna i ruta Leirvik-Mosterhamn-Valevåg-Leirvik-Halsnøy-Fjelberg-Sunde.

Seinare vart den døypt om til både «T. J. Osnes» og «Vartun», og brukt som fraktefartøy lenger sør. I 1987 vart båten seld til Geir Røssland, og i 2003 starta arbeidet med å restaurera «fjordabåten» tilbake til original utsjånad som «Tysnes.».

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lokalavisene står sterkt

Landslaget for lokalaviser (LLA), organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Norge, melder at fådagarsavisene no har eit netto opplag på drøye 331.000 eksemplar. Over 3/4 av opplaget er digitalabonnement, der lesarne får tilgang til alt innhaldet, både på nett og papir.Men samstundes som LLA sine aviser blir lesne meir og meir på digitale plattformer, står papirutgåvene seg...