MYKJE ARBEID: Her ser me M/S «Tysnes» under restaurering i Dåfjorden på Fitjar i 2005. (Foto: Harald Sætre/Wikipedia)
MYKJE ARBEID: Her ser me M/S «Tysnes» under restaurering i Dåfjorden på Fitjar i 2005. (Foto: Harald Sætre/Wikipedia)

500.000 til M/S «Tysnes»

Publisert 12.03.2018 kl. 10.00.

Riksantikvaren gir eit tilskot på heile 500.000 kroner til M/S «Tysnes».

Med det ynskjer dei å bidra til arbeidet med aktersalong (150.000), strekkplater (200.000) og skansekledning (500.000). Det heiter i svaret frå Riksantikvaren til eigar Geir Røssland i Fana at prosjektet har pågått over fleire år, og med stor eigeninnsats frå eigar.

Ifølgje Wikipedia var M/S «Tysnes» i perioden 1930-1963 ein lokalrutebåt tilhøyrande Hardanger Sunnhordlandske Damskipsselskap. Båten gjekk mellom anna i ruta Leirvik-Mosterhamn-Valevåg-Leirvik-Halsnøy-Fjelberg-Sunde.

Seinare vart den døypt om til både «T. J. Osnes» og «Vartun», og brukt som fraktefartøy lenger sør. I 1987 vart båten seld til Geir Røssland, og i 2003 starta arbeidet med å restaurera «fjordabåten» tilbake til original utsjånad som «Tysnes.».

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Strikkinga gjev meistringsoppleving

Therese Knapskaug (27) strikkar mildt sagt meir enn dei aller fleste. Ho lagar oppskrifter sjølv, og ho er «teststrikkar» for andre som lagar strikkemønster.

Travel helg for konfirmantane

Først skal dei på leirsamling, så vil dei setja sitt preg på gudstenesta søndag før dei avrundar med å samla inn pengar til årets fasteaksjon om ettermiddagen.