MYKJE ARBEID: Her ser me M/S «Tysnes» under restaurering i Dåfjorden på Fitjar i 2005. (Foto: Harald Sætre/Wikipedia)
MYKJE ARBEID: Her ser me M/S «Tysnes» under restaurering i Dåfjorden på Fitjar i 2005. (Foto: Harald Sætre/Wikipedia)

500.000 til M/S «Tysnes»

Publisert 12.03.2018 kl. 10.00.

Riksantikvaren gir eit tilskot på heile 500.000 kroner til M/S «Tysnes».

Med det ynskjer dei å bidra til arbeidet med aktersalong (150.000), strekkplater (200.000) og skansekledning (500.000). Det heiter i svaret frå Riksantikvaren til eigar Geir Røssland i Fana at prosjektet har pågått over fleire år, og med stor eigeninnsats frå eigar.

Ifølgje Wikipedia var M/S «Tysnes» i perioden 1930-1963 ein lokalrutebåt tilhøyrande Hardanger Sunnhordlandske Damskipsselskap. Båten gjekk mellom anna i ruta Leirvik-Mosterhamn-Valevåg-Leirvik-Halsnøy-Fjelberg-Sunde.

Seinare vart den døypt om til både «T. J. Osnes» og «Vartun», og brukt som fraktefartøy lenger sør. I 1987 vart båten seld til Geir Røssland, og i 2003 starta arbeidet med å restaurera «fjordabåten» tilbake til original utsjånad som «Tysnes.».

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...