Annonseinfo 2022

For å bestille annonsar ta kontakt på epost eller telefon:

Epost: morten@tysnesbladet.no
Telefon: 53502515 / 970 23 126

Spaltemål annonsesider
  • 6 spalter à 38 mm
  • Heilside 365 x 248 mm
  • Spaltemål tekstside: 5 spalter à 46 mm
  • Standard modulkart for tabloidaviser vert nytta ved ferdigannonsar, men ein står elles fritt når det gjeld høgd på annonsane.
Annonseprisar
  • Annonseside kr 7,90 pr. spaltemm.
  • Tekstside kr 9,90 pr. spaltemm.
  • Framside kr 17,00 pr. spaltemm.
Fargetillegg:
  • Annonser opp til 1/4 side kr 595,-
  • Annonser mellom 1/4 og 1/2 side kr 2.385,-
  • Annonser mellom 1/2 og 1/1 side kr 3.660,-

(Prisar eks. mva.)

Rabattar

Frivillige lag og organisasjonar får 50% rabatt ved annonsar levert innan måndag kl. 10.00

Fakturagebyr

Ynskjer du faktura i posten, kjem det eit gebyr på kr. 35,- per faktura. For mer informasjon om betalingsmåtar, les her.