Avlyser vinterbadinga

På grunn av innskjerpingar i smitteverntiltak ser Christian Nome Lepsøe seg nøydd til å avlysa vinterbadinga fyrstkomande laurdag.

– Me kan dessverre ikkje samlast inne på Mandelhuset etter badinga, og då har me heller ikkje nokon plass å skifta, var ordlyden hans i Facebook-gruppa «Tysnes vinterbading» på måndag.

Neste felles vinterbad går etter planen av stabelen laurdag 6. mars.