Billegare periodebillettar

Fredag 15. januar set Skyss ned prisen på alle periodebillettar (7-, 30- og 180-dagar) for bybane og buss i tidlegare Hordaland, som eit resultat av byvekstavtalen. Mellom anna går prisen for ein 30 dagars ungdomsbillett ned frå 400 kroner til 370 kroner.

Prisen for enkeltbillettar, 24-timarsbillettar og ombordtillegget blir uendra, og altså ikkje justert etter konsumprisindeksen.

Du kan lesa meir på Skyss sine nettsider.