Nyvinning i bowlinghallen

No blir det mykje lettare for menneske med funksjonsnedsetjing å bowla i Tysneshallen. Det melder bowlingleiar Helge Hauge på Facebook:

– Me har fått på plass stativ i bowlinga som gjer det enkelt for menneske med funksjonsnedsetjing og små born å få glede med bowling. Du stiller inn stativet, legg kula i stativet, dyttar og ser kjeglene ramla, skriv han.