HYTTE BRANN NED: Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noko kriminelt på Fortøya. (Dronefoto: Øystein Vaage)

Brannårsak ikkje kjend

Tysnes lensmannskontor har no avslutta etterforskinga av årsaka til hyttebrannen på Fortøya tidlegare i mai.

– Me reknar saka som ferdig etterforska frå politiet si side, opplyser politibetent Ole Jørgen Tvedt ved Tysnes lensmannskontor.

Politiet har ikkje lukkast i å kunna påvisa brannårsak, men det er ingenting som indikerer at det er skjedd noko kriminelt.

Brannen i Uggdalsdalen er framleis under etterforsking, og det er førebels for tidleg å seia noko om årsaka per no, avsluttar Tvedt.