VEL UTRADISJONELT: Det vert stadig fleire jenter å sjå på utdanningsprogram som teknikk og industriell produksjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fleire jenter vel gutedominerte utdanningsprogram

Av i alt 187.500 søkjarar i dei vidaregåande skulane, har 92 prosent fått tilbod om plass. Rekordmange jenter søkjer seg til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon, opplyser Utdanningsdirektoratet i ei pressemelding.

Det er store skilnader i søkjemønsteret til gutar og jenter; Gutar dominerer i svært stor grad blant søkjarar til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon, men det har aldri vore fleire jenter som søkjer seg til desse utdanningsprogramma enn for skuleåret 2020-21. Talet på jenter som søkjer seg til Vg1 på desse tre utdanningsprogramma har auka med 50 prosent dei siste tre åra.

– Søkjartala er nokså stabile frå år til år, men det er gledeleg at fleire bryt ut av tradisjonelle søkjemønster når dei vel utdanningsløp, seier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har også ein kommentar:

– Viss me skal oppnå betre kjønnsbalanse i arbeidslivet er det også ein føresetnad at fleire jenter og gutar vel utradisjonelt. Derfor er det veldig positivt at fleire jenter vil gå utdanningsprogram som tradisjonelt har vore svært dominert av gutar.

Det er framleis ei stor overvekt av jenter ved fleire utdanningsprogram, blant anna helse- og oppvekstfag og kunst, design og håndverk. Aller størst overvekt av kvinnelege søkjarar er det til det nye utdanningsprogrammet frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign, med 90 prosent kvinnelege søkjarar.