Følg kommunestyremøtet her

Politikarane er klare for nytt kommunestyremøte på rådhuset.

Møtet startar kring klokka 16.30. Ein må kanskje oppdatera saka for å få opp streamen.

Tysdag er det klart for nytt kommunestyremøte. På sakslista står mellom anna trafikktryggleiksplanen og sak om ny basestasjon mellom Uggdal og Onarheim. Møtet startar med orienteringar frå Tysnes gjev meirsmak og Krisesenter vest.

Artikkelen held fram under annonsen.

Møtet blir sendt direkte i videovindauget øvst i saka.