VAIAR I VINDEN: Tysnes kommune er igjen med på å støtta opp om Pride – ei feiring av skeiv kjærleik og mangfald.

Kommunen har heist Pride-flagget

I dag skin sola på regnbogeflagget ved rådhuset i Uggdal.

Det fargerike flagget symboliserer fellesskap og fridom til å sjølv definera sin identitet, kjærleik og seksualitet. Tysnes kommune heiste flagget for første gong i 2020.

I anledning årets Pride-markering har ordførar Kåre Martin Kleppe skrive ei helsing som er publisert på Tysnes kommune sine nettsider. Den kan du lesa her:

Artikkelen held fram under annonsen.

«I dag, 28. juni, heiser Tysnes kommune regnboge-flagget for å markera Pride 2022.

28. juni er datoen for Stonewall-opprøret i 1969, startskotet for den moderne homobevegelsen og opphavet til Pride.

Pride er ei feiring av skeiv kjærleik og mangfald. Dei siste åra har markeringa sett stadig større preg på byar og bygder. Dette meiner eg er bra, då det er viktig at me i heile landet viser at me står saman for toleranse og likeverd.

I år er det 50 år sidan avkriminalisering av homofili i Norge. Me er komne langt sidan det, men det er framleis ein lang veg å gå.

Dei siste dagane har vist at det framleis er viktig å markera Pride. På grunn av den grusomme skytinga mot fleire utestader i Oslo, deriblant London Pub, vart den planlagde Pride-markeringa i Oslo avlyst etter anbefaling frå politiet. Det er viktig å understreka at motivet for skytinga enno ikkje er kjent, men skytinga har uansett spreidd frykt og fortviling i det skeive miljøet i Norge. Skytinga har også ført til avlysing av Norge si største Pride-markering, på ein dag der behovet for ei markering var større enn på veldig lenge.

God Pride!»