Festgudsteneste frå Onarheim kyrkje

Klokka 11 startar festgudstenesta frå Onarheim kyrkje.

På det som blir ein 17. mai utanom det vanlege, er det lagt opp til at tysnesingar skal få ein bit av den lokale feiringa rett heim i eigne stover. Klokka 10 starta den Tysnesfest-produserte 17. mai-sendinga frå minnestøtta ved Tysnes kyrkje, som ein kan sjå i opptak utover dagen.

No klokka 11 startar den innspelte 17. mai-gudstenesta frå Onarheim kyrkje, der sokneprest Marit I. Espedalen har fått med seg skuleelevar frå Onarheim og Uggdal, samt Onarheim musikklag. Gudstenesta ser du i videovindauget øvst i saka. Ein kan også sjå gudstenesta i reprise utover dagen.

Her kan du lesa meir om festgudstenesta.

SALMESONG: Tuva Hatteberg-Olsen og Julie Aarvik deltek i programmet med salmesong. (Foto: Arne Leite)