SKULEPENDLING: «Det må leggjast godt med ressursar ned i å gje distriktselevar utan skuletilbod på heimebane, best moglege føresetnadar for å kunna både bu heime og delta i lokale aktivitetar, og samstundes få god vidaregåande opplæring og valfridom», skriv «Tysnes» på leiarplass. I dag må vidaregåande-elevar frå Tysnes anten flytta på hybel eller leva med mykje tid til pendling. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Vidaregåande skule-strategi må på den politiske dagsordenen att

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her